નવરાત્રી આવે છે
વરસમાં એક
ના પાછું વળીને
જોશો ના
મને વિશ્વાસ છે મારો
દ્વારકાધીશ

Latest Gujarati Status, image, Quotes, Shayari & Suvichar

Thanks for visiting QuotesDiary. We have a large collection of Gujarati Status, Gujarati Shayari, Gujarati Quotes in text and in image format. Check our collection and You will love it.

Love Status Shayari Shayari

બે પ્રેમ કરનારા વ્યક્તિઓની વચ્ચે

બે પ્રેમ કરનારા
વ્યક્તિઓની વચ્ચે
આવવા કરતા,
આપણે ત્યાંથી નીકળી
જવું જોઈએ !!

be prem karanara
vyaktioni vachche
aavava karata,
aapane tyathi nikali
javu joie !!

Motivational Status Shayari Shayari

બીજાની સાથે સારું કરો, તમારી

બીજાની સાથે સારું કરો,
તમારી સાથે પણ
સારું જ થશે !!

bijani sathe saru karo,
tamari sathe pan
saru j thashe !!

Funny Status Shayari Shayari

ઇંટનો જવાબ પથ્થરથી આપી શકાય,

ઇંટનો જવાબ
પથ્થરથી આપી શકાય,
પણ આ Hmm અને K આગળ
માણસ લાચાર થઇ જાય છે !!
😂😂😂😂😂😂

int no javab
paththar thi aapi shakay,
pan aa hmm ane k aagal
manas lachar thai jay chhe !!
😂😂😂😂😂😂

Funny Status Shayari Shayari

બેસ્ટફ્રેન્ડ બનીને એટલો પ્રેમ આપીશ,

બેસ્ટફ્રેન્ડ બનીને
એટલો પ્રેમ આપીશ,
કે તને બોયફ્રેન્ડની
જરૂર જ નહીં પડે !!
😂😂😂😂😂😂😂

bestfriend banine
etalo prem aapish,
ke tane boyfriend ni
jarur j nahi pade !!
😂😂😂😂😂😂😂

Romantic Status Shayari Shayari

મીઠા મધનું અભિમાન પણ તૂટી

મીઠા મધનું
અભિમાન પણ તૂટી જાય,
જો એ તારા ગુલાબી હોઠોને
સ્પર્શી જાય !!

mitha madh nu
abhiman pan tuti jay,
jo e tara gulabi hothone
sparshi jay !!

commercial advertising template