એક આદર્શ પુત્ર, આદર્શ ભાઈ,

એક આદર્શ પુત્ર,
આદર્શ ભાઈ, આદર્શ પતિ
અને આદર્શ રાજા કેવો હોય
એનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ એટલે
મર્યાદાપુરુષોત્તમ શ્રી રામ

ek adarsh putr,
adarsh bhai, adarsh pati
ane adarsh raj kevo hoy
enu sreshth udaharan etale
maryadapurushottam sri ram

search

About

Latest Ram Navmi Shubhechchhao

We have 1 + Gujarati Ram Navmi Shubhechchhao with image. You can browse our Gujarati Ram Navmi Shubhechchhao collection and can enjoy latest Gujarati Ram Navmi Shubhechchhao, Popular Gujarati Ram Navmi Shubhechchhao and latest Gujarati Ram Navmi Shubhechchhao and quotes with attractive background image.

More Information

You can read latest Gujarati status, Gujarati Shayari, Gujarati Quotes with QuotesDiary. We have best collection of latest gujarati status image, latest gujarati shayari image and latest gujarati suvichar image.

અમારી વેબસાઈટ પર તમે ગુજરાતી સ્ટેટસ ગુજરાતી શાયરી અને ગુજરાતી સુવીચારનો આનંદ માણી શકો છો. અહીં તમે ગુજરાતી સ્ટેટસ,ગુજરાતી શાયરી અને ગુજરાતી સુવિચારની સુંદર ઈમેજ જોઈ અને ડાઉનલોડ કરી શકો છો.