મને મૃત્યુનો એટલો ડર નથી

મને મૃત્યુનો એટલો
ડર નથી લાગતો જેટલો ડર
મને માં વગર આ દુનિયામાં
જીવવાનો લાગે છે !!

mane mrutyuno etalo
dar nathi lagato jetalo dar
mane maa vagar aa duniyama
jivavano lage chhe !!

Happy Mothers Day

6 months ago

search

About

Latest Happy Mothers Day

We have 1 + Gujarati Happy Mothers Day with image. You can browse our Gujarati Happy Mothers Day collection and can enjoy latest Gujarati Happy Mothers Day, Popular Gujarati Happy Mothers Day and latest Gujarati Happy Mothers Day and quotes with attractive background image.

More Information

You can read latest Gujarati status, Gujarati Shayari, Gujarati Quotes with QuotesDiary. We have best collection of latest gujarati status image, latest gujarati shayari image and latest gujarati suvichar image.

અમારી વેબસાઈટ પર તમે ગુજરાતી સ્ટેટસ ગુજરાતી શાયરી અને ગુજરાતી સુવીચારનો આનંદ માણી શકો છો. અહીં તમે ગુજરાતી સ્ટેટસ,ગુજરાતી શાયરી અને ગુજરાતી સુવિચારની સુંદર ઈમેજ જોઈ અને ડાઉનલોડ કરી શકો છો.